Новини

ВНИМАНИЕ!!! ТЕЛЕФОННА ИЗМАМА!!!

ное. 22, 2016

Уважаеми колеги,

Във връзка с телефонни обаждания от името на Асоциацията за вписване в някакви регистри срещу заплащане, Ви информираме, че фирма:

УЕБ БРАНД ООД

BG 202624324

София, ж.к. Дружба 2, бл. 416, вх.А, ап.13

МОЛ Георги Атанасов Николов

НЯМА НИЩО ОБЩО с Асоциация на месопреработвателите в България!

Обаждания с аргументи – продължаване на членството в АМБ, лиценз за ползване на лого „Стара планина“ и др., ОТ КОЯТО И ДА Е ФИРМА не са свързани по никакъв начин с АМБ.

Още веднъж ви уведомяваме, че Асоциация на месопреработвателите в България не е упълномощавала никого да я представлява или да ви търси!

За подобна измама сме ви информирали в началото на годината в бр.4/2016 г. на Бюлетин за месото.

Лого УС „Стара планина“ е собственост на АМБ. За лицензионна вноска за ползване на логото се издават фактури само от Асоциацията.

Фактури за членски внос се издават в началото на всяка година от АМБ, тъй като съгласно Устава на Асоциацията заплащането е до 31 март всяка календарна година.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.