ИЗДАНИЯ

Бюлетин за месото

Бюлетин 2020

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

Бюлетин 2021

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

Бюлетин 2022

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

Бюлетин 2023

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

СБОРНИЦИ С ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ РЕЦЕПТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ:

 • Луканки и суджуци – 10 лв.
 • Салами полутрайни и трайни варено-пушени – 10 лв.
 • Салами полутрайни и трайни сурово-сушени и сурово сушени и пушени – 10 лв.
 • Колбаси варени и варено-пушени – 10 лв.
 • Деликатеси от нераздробено месо – 12 лв.
 • Сурови месни продукти от раздробено и нераздробено месо – 10 лв.
 • Субпродуктови колбаси и саздърми – 10 лв.
 • Диетични месни продукти – 10 лв.
 • Продукти от птиче месо – 12 лв.
 • Консерви месни и месо-растителни – 12 лв.
 • Шунки варени, варено-пушени и сурово-сушени – 12 лв.

ДРУГИ ИЗДАНИЯ:

 • Примерни Указания за прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/775 на Комисията от 28 май 2018 г. за предоставянето на информация на потребителите по отношение на правилата за посочване на страната на произход или мястото на произход на основната съставка на месни продукти – 12 лв.
 • РЪКОВОДСТВО „Сензорен анализ на месо, яйца, риба и продукти от тях, месни и рибни консерви“ – 24 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за етикетиране на хранителната стойност на месни продукти – 18 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за етикетиране на месо и месни продукти –  18 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за добри практики (ДПП) – 30 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за практическо разработване на НАССР планове за малки предприятия от месната индустрия.
 • ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за вътрешна проследяемост в предприятия от месната индустрия – 15 лв. 
 • НАРЪЧНИК за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР ) в предприятията за добив и преработка на месо.
 • НАРЪЧНИК на технолога в месопреработвателното предприятие – 24 лв.
 • Технология на функционалните и специални месни и рибни продукти – 32 лв.
 • Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост – 24 лв.
 • КАТАЛОГ свинско и говеждо месо – 24 лв.
 • Плакат разфасовки свинско месо – 12 лв.
 • Плакат разфасовки говеждо месо – 12 лв.
 • Плакат разфасовки пилешко месо – 12 лв.
 • Плакат разфасовки пуешко месо – 12 лв.
 • КАТАЛОГ на членовете на АМБ – 15 лв.
Изданията, които са в наличност, може да закупите от офиса на АМБ или чрез куриери.
Членството на АМБ в организации в България
Brand Name
Brand Name
SPB

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.