УСЛУГИ

ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Със своите знания, компетентност и опит експертите на Асоциация на месопреработвателите в България подпомагат фирмите от месната индустрия.
R

Добри практики

R

HACCP система

R

проследимост

R

сензорен анализ

Обученията се провеждат в офиса на АМБ или на място в обекта.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПРОФЕСИОНАЛНА и компетентна консултация по:

R

законодателство в областта на храните

R

системи за самоконтрол, разработени във фирмите

R

етикетиране на месо и месни продукти

R

определяне на хранителните стойности на месни продукти

R

обозначаване страна на произход/място на произход на основна съставка

R

РАЗРАБОТВАМЕ системи за самоконтрол (Добри практики и НАССР система) в обекти за производство и търговия с храни

R

ИЗВЪРШВАМЕ вътрешни одити на системите за управление по безопасност на храните (СУБХ)

R

ВАЛИДИРАМЕ етикети за съответствие с нормативните изисквания

R

ПРОВЕЖДАМЕ семинари, кръгли маси по актуални проблеми

Членството на АМБ в организации в България
Brand Name
Brand Name
SPB

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.