Новини

Среща на браншовите организации, членове на БСК, с представители на НАП

дек. 15, 2013

Г-жа Илонка Аврамова, председател на УС на АМБ, г-н Тодор Вътев и г-жа Тонка Трайкова представляваха Асоциацията на месопреработвателите в България на срещата с представителите на НАП.

На 10 декември 2013 г. в Българска стопанска камара  се състоя  поредната среща – дискусия с участието на над 50 представители на браншови организации, членуващи в БСК.

Основната тема на срещата бе свързана с проблемите на фискалния контрол и данъчното законодателство. Представители на Централното управление на НАП разгледаха подробно практическите въпроси, свързани с очакваните промени в данъчно-осигурителното законодателство, които влизат в сила от 1-ви януари 2014 година. Те отговориха на въпросите на представителите на работодателски организации и на фирмите, които бяха свързани с най-важните проблеми от дневния ред на бизнеса.

С последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от началото на декември се променени редът за погасяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски, съобщават от Националната агенция за приходите.

Новият ред предвижда да се погасяват първо главниците за данъци и осигурителни вноски с изтекъл срок за плащане и чак след това лихвите по тях. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения. Досега дълговете се погасяваха по реда на възникването им. Новият ред цели да се усъвършенства единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски като се облекчат гражданите и фирмите във временно финансово затруднение.

С последните промени в данъчния кодекс се удължи с една година и срокът за отписване на публични задължения, погасени по давност. Така всеки, който има дългове с изтекла погасителна давност (отпреди 1. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП до края на 2014 г., а не както беше досега до края на тази година. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.

Вече всеки може лесно чрез електронна справка да провери какви задължения и плащания има записани в данъчно-осигурителната си сметка. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация за това какви задължения са погасени с направените плащания от съответния клиент на НАП. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офисите на НАП. ПИК се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на НАП по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица.

Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите за издаване на ПИК и отписване на задължение може да се получи на информационния телефон на НАП 0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор.

Главният секретар на БСК – г-н Петър Денев направи заключителен коментар за проведената дискусия, подчертавайки, че подобни   работни срещи и в бъдеще ще дават възможност за обсъждане на въпроси, инициирани от браншовите организации, като основа както за  поставянето им в Националния съвет за тристранно сътрудничество, така и за предприемане на законодателни инициативи на Българска стопанска камара.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.