Новини

Среща на АМБ с новия изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев

юли 1, 2018

На 2 юни в БАБХ се проведе среща на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев с представители на АМБ. На срещата присъстваха г-жа Илонка Аврамова – председател на УС, г-н Димитър Маджаров, г-н Николай Чорбаджийски, г-н Кирил Вътев, д-р Светла Чамова и д-р Диляна Попова от АМБ. От страна на БАБХ освен др Илиев присъства и д-р Любомир Кулински – директор на дирекция „Контрол на храните” в ЦУ на БАБХ.

На срещата бяха обсъдени някои актуални проблеми, като:

  • идентификация на животните вкл. и на еднокопитни животни;
  • екарисажи;
  • количеството проби месни продукти, които се вземат от инспекторите за официален контрол;

АМБ постави няколко въпроса:

  • БАБХ да изготвят нов въпросник за извършване на одити на системите за самоконтрол в обектите за производство и търговия с храни (в момента одитите се извършват по въпросник за СУБХ съгласно ISO стандарти);
  • В интернет страницата на БАБХ да се публикува Списък на одиторите, които имат компетенции за извършване на одитите.
  • Да се извършва периодично актуализация на оценката на риска, въз основа на която се определя честотата за извършване на проверки в обектите за производство и търговия с храни.
  • При определяне броя на одиторите и времетраенето на одита да се има предвид големината на обекта, броят на работещите в обекта.

Беше взето решение регулярно да се провеждат регионални срещи на месопреработвателните предприятия с изпълнителния директор на БАБХ, на които да се обсъждат текущи проблеми.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.