ПРОЕКТИ

Шеста рамкова програма на ЕС – Q-PORKCHAINS

май 10, 2006

Описание на проекта: Шеста рамкова програма на ЕС – „Q-PORKCHAINS“, чиято основна цел е обмяна на научни знания между университети и индустриални партньори от сектора. „Подобряване на качеството на свинското месо и свинските продукти: създаване на иновативни, интегрирани и устойчиви системи по хранителната верига за производство на качествени свински продукти отговарящи на изискванията на консуматорите
Срок на изпълнение: 2006-2011
Страна, организации: Многоноционален

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.