Новини

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АМБ

ян. 16, 2013

На 25 януари 2013 г. в гр. Пловдив, в Новотел Пловдив се проведе Редовното годишно общо отчетно-изборно събрание на АМБ.

Илонка Аврамова бе избрана за  нов председател на Управителния Съвет на Асоциация на месопреработвателите в България.

Г-жа Аврамова участва в ръководството на асоциацията вече 6 години, кото в периода 2010-2013 е била Зам. председател. Новият председател бе избран за 3-годишен мандат с гласовете на 2/3 от присъстващите делегати на събранието. След избирането и тя благодари за гласуваното доверие и заяви, че ще направи всичко необходимо, за да оправдае очакванията на колегите си. Според нея, пред АМБ стоят две основни предизвикателства: възвръщане на доверието на  българския потребител към родните месни продукти и възвръщане на добрите приятелски отношения между  хората.

Делегатите избраха и нов Управителен Съвет, като 6-ма от тях са нови и млади представители на бизнеса.

Новите имена в УС са Антон Костадинов- САМИ – М ЕООД, Перник; Атанас Урджанов – ФЕРМАТА АД, Пловдив; Йордан Вачев ЛАЛОВ И ВАЧЕВ ЕООД, Враца; Любомир Лозанов ПИЛКО – БС ЕООД, Разград; Николай Чорбаджийски – МЕС – КО ЕООД, Петрич; Николай Костов- АКТУАЛ ООД, Силистра.

Избран бе нов състав на Контролия съвет и на Комисия по етика.


Официални гости
 на събранието бяха председателя на БТПП г-н Симеонав и зам.председателя на БСК г-н Бранков, д-р Кулински – Директор дирекция БАБХ, Представители от  УХТ – проф. Драгоев, доц, Динко Йорданов, Директори на неправителствените отганизации, главните редактори на Списанията ХВП и Ветеринарно-медицински науки и други.

Поздравителни адреси бяха получени от Ректора на УХТ, От Федерация на хлебарите и следкарите в България и от Съюза по хранителна промишленост.

В резюмето си на годишния отчетен доклад за работата на АМБ, който всички участници получиха, д-р Светла Чамова се спря на по-важните акценти на доклада и открои основните дейности на Асоциацията.

Докладът бе приет единодушно.

Председателят на Контролния съвет Ататас Урджанов отчете в своя доклад, че през 2012 година Управителния съвет е провел – 5 редовни заседания, на които са взети 32 решения и 3 неприсъствени заседания на УС и взети решения за:

  • За членство на АМБ в „Произведено в България“;
  • За освобождаване от длъжност на трима служители от офиса;
  • За приемане на доклад 2012 и проект- бюджета за 2013 г.

АМБ приключва финансово годината с 23 407 лв печалба, която се формира от 58 570 лв печалба от стопанска дейност и 35 163 лв загуба от нестопанска дейност. Вземания към 1.01.2013г. – 81 447, в т.ч. Несъбран чл.внос за2012 г. – 16 800 лв.

Председателят на КС поздрави с ДОБРЕ ДОШЛИ Новоприетите 10 фирми: МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД ЕООД, СОФМИЛ 66 ЕООД, БИЛЯНА-МЕС ЕООД, НИК ООД, РОДОПА 2005 ООД, МЕСНИ ПРОДУКТИ ЕООД, МАГНУМ 7 ЕООД, ЕКОФЕР ЕООД, ДЮПОН БЪЛГАРИЯ ЕООД.


Приет беше финансовия отчет, проекта на бюджет за 2013 г. и програма за работа на Асоциацията за 2013 г
.

Новият Управителен съвет бе избран след тайно гласуване, след което се пристъпи към избор на Контролен съвет и Председател на УС. Новият председател бе избран с 2/3 от гласовете на присъстващите и имащи право на глас

Новоизбаният председател г-жа Аврамова изказа благодарност на г-н Кирил Вътев, за неговата работа и му връчи подарък свързан с новото му хоби риболов, като му пожела да хване златната рибка.

В края на събранието делегатите проведоха оживена дискусия по актуални за бранша теми.

Годишният финансов отчет, можете да намерите ТУК…

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.