ПРОЕКТИ

Проект за подпомагане на МСП от месодобивната и месопреработвателната промишленост за въвеждане на система НАССР

сеп. 26, 2004

През септември 2004 г. стартира първият проект за въвеждане на НАССР: “Подпомагане на МСП в месодобивната и месопреработвателната промишленост за въвеждане на Системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки – HACCP”. Проектът приключи през ноември 2005 г. Той бе финансиран със средства от бюджета на Министерството на икономиката и се осъществи в сътрудничество с Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП.

През 2004 г. и 2005 г. беше извършена подготовката на необходимата документация, както и дейностите по събиране, оценка, класиране и окончателен избор на подадените общо 157 заявки за участие от страна на МСП и консултантски организации. От тях бяха избрани екипи на 10 консултантски организации, а договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ бяха подписани с 68 фирми от цялата страна, желаещи да въведат системата НАССР. Общият бюджет на проекта бе 1 271 766,90 лв., като от него 597 764,58 лева трябваше да се покрият от бюджета на Министерство на икономиката като безвъзмездна помощ. След приключването на проекта общата стойност на усвоената сума възлиза на 333 859,17 лв. или 55,85 % от отпуснатите средства.

Успешно изпълнение на договорите и дейностите. 52 от фирмите (76%) успешно са изпълнили проектите си за въвеждане на НАССР и са внедрили системата в производствата си в срок.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.