ПРОЕКТИ

Проект SAFE BUY

сеп. 26, 2006

Описание на проекта: Проект SAFE BUY е за развитие на евтина, лесноизползваема материална база, осигуряваща на преработвателните предприятия от малкия и среден бизнес възможността едновременно да проследяват и коригират приложимите преработвателни практики.
Проектът е за безвъзмездна помощ по Рамковата Система (понастоящем Рамков договор VI) за проекти за проучване на ЕС.
Грантовете се отпускат, за да насърчат проучването и развитието в широк кръг сектори, с цел да допринесат максимална полза на гражданите на ЕСконсорциум, ръководен от британската проучвателна компания „AgriTrace Ltd“ и включва компании и организации от Великобритания, Норвегия, Полша, Португалия, Латвия и България. Представител на България е АМБ
Срок на изпълнение: 2006-2009
Страна, организации: Многоноционален

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.