ПРОЕКТИ

Проект Леонардо да Винчи – Безопасност на месните продукти

май 26, 2004

Описание на проекта: Изготвени Ръководства по ДПП, НАССР; ISO, Ръководство за обучение на обучаващи и др.
Срок на изпълнение: 2004-2005
Страна, организации: България – НТС гр. Пловдив, УХТ- Пловдив, Асоциация на месопреработвателите в България
Гърция – Научен и образователен център на инженер химиците и Сдружение на химици
Асоциирани разработчици на софтуер – Великобритания.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.