Новини

Първа конференция под надслов ДОБРАТА ХРАНА Е СИЛА

сеп. 30, 2013

На 29 септември (неделя) в аулата на Софийски университет “Св. Климент Охридски” се проведе първата конференция под надслов “Добрата храна е сила”, организирана от фирма “Тандем” по повод 20 години от създаването им.

На конференцията присъстваха представители на отговорни държавни институции, научни среди, потребителски организации, производители и търговци, които имаха възможността да изразят позицията си по теми, вълнуващи широката общественост – изискванията за безопасност и качество при производството на храни и умението ни да живеем и да се храним балансирано.

За участниците конференцията се превърна в споделена кауза отстояване правото на потребителя да консумира добра и качествена храна, която е важен фактор за здраве и пълноценен живот.

Наред с останалите теми се обсъди и нуждата от усилия за недопускане тенденциите към все по-ниски цени да отнемат от хранителната стойност на продуктите.

Предвижда се конференцията да се провежда ежегодно, в отговор на най-горещите въпроси, свързани с правото на българския потребител за информиран избор на качествени хранителни продукти.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.