Новини

Отговор от БАБХ относно смивки от транспорти средства в кланиците

сеп. 10, 2020

През м.април и м.септември 2020 г. са изпратени 2 писма до БАБХ относно Заповед №РД 11-81/09.01.2020 г., с която бизнес операторите в месодобивни предприятия се задължават да вземат смивки от транспортните средства за доказване ефективността на дезинфекция във връзка със заболяването африканска чума по свинете (АЧС). Изпратени са две писма 2020 г. За съжаление отговорът е, че ще продължи прилагането на заповедта. 

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.