МЕДИИТЕ ЗА НАС

Месопреработватели: Удължаването на срока за преструктуриране създаде напрежение в бранша

авг. 13, 2005

АМБ подпомага фирмите при въвеждане на новото законодателство за сектор „Месо“.

Ролята на браншовите организации е да подпомагат връзката между държавната администрация и производителите. Това каза д-р Светла Чамова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) по време на открития днес Втори форум „Български бизнес дни“ с основна тема „Привеждане на българските фирми в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС“. Организатор на събитието, което се провежда с медийното партньорство на Econ.bg, е образователен бизнес център „Хермес“.

По време на форума бяха дискутирани проблемите на българските фирми в сферата на хранително-вкусовата промишленост. По думите на г-жа Чамова, основните проблеми в бранша не са в предприятията, а в неясната и непоследователна политика на държавата в областта. Представители на браншовите организации научават от Европейската комисия за промени в нашата нормативна уредба. Удължаването на срока за преструктуриране на предприятията в сектор „Месо“ всъщност доведоха до огромно напрежение в бранша и обезсмислиха всички проверки, извършени до сега. По отношение на проверките, от АМБ обявиха, че често директивите на ЕС се приемат твърде буквално от контролните органи, предписанията са разнопосочни, а в българското законодателство липсва текст, според който контролните органи да носят отговорност за направени неправилни предписания.

Друг проблем за месопреработвателните предприятия е липсата на суровина. Българското животновъдство не е в състояние да задоволи нуждите на предприятията, а държавата ограничава вноса. Но тази протекционистична политика всъщност не защитава българския производител, а напротив тя създава „черна борса“, създава предпоставки за внос на месо с неясен произход.

Д-р Чамова каза още, че от големите предприятия в България, които са в областта на месопреработването, 91 са изградени със средства по програма САПАРД. Техническото им оборудване е на европейско ниво, като дори в много случаи е по-добро. Официално заетите в този бранш са 106 хил. души.


Източник: ECON.BG

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.