Новини

ПГХВТ „Проф.д-р Георги Павлов“ – София

май 28, 2021

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „Проф. д-р Георги Павлов“ София   Училището повече от 60 години подготвя кадри за хранително-вкусовата промишленост!   Прием за учебната 2021-2022 г. Специалност:  Производство на месо, месни продукти и риба. Историята на специалността датира от 1951 година, когато се създава Техникум по месо и месни продукти. Това е първото училище в страната от този вид.  УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:  Учебни занятия на 1 смяна; Защитени специалности, които са търсени от работодателите; Изцяло обновени и модерни класни стаи, кабинетна система, лаборатория по професията, физкултурен салон, фитнес и комбинирано спортно игрище; Практика в реални производствени условия във водещи фирми.   https://pghvt-gpavlov.org/  

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.