Новини

КРЪГЛА МАСА на тема ЕТИКЕТИРАНЕ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ

мар. 10, 2015

На 5 март 2015 г. (четвъртък), в Международен панаир, гр. ПЛОВДИВ, в зала ПРЕСКЛУБ, АМБ организира

КРЪГЛА МАСА

„ЕТИКЕТИРАНЕ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ“
РЕГЛАМЕНТ ЕС №1337/2013
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО РЕГЛАМЕНТ ЕС №1169/2011

На кръглата маса няма определено място за водещ, никой не е поставен в привилегирована позиция и поради тази причина всички на нея са равнопоставени.

Гости: Изп. директор БАБХ, представител на адвокатска кантора, на МЗ, МЗХ и БАБХ

ПРОГРАМА

11.00 – Регистрация

11.30 – Добре дошли
11.50 – Проблеми при прилагане на Регламент ЕС №1169/2011
12.10 – Дискусия по Регламент ЕС №1169/2011
13.10 – Кафе-пауза
13.30 – Етикетиране на месо, съгласно Регламент ЕС №1337/2013
14.00 – Добавки в месо и месни продукти, Регламент ЕО №1333/2008
15.00 – Въпроси и отговори
17.00 – Закриване на кръглата маса

Приложения:

1. Програма
2. Регистрационен формуляр


(Моля, вижте прикачените файлове в секция Документи в лявата част на страницата)

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.