Новини

Изпратена е НОТИФИКАЦИЯ относно проект на наредба за специфичните изисквания при производството и транспортирането на храни от животински произход

сеп. 15, 2013

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ и Министерство на земеделието и храните изпратиха

НОТИФИКАЦИЯ  относно:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ, ТЯХНОТО ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА

За да се запознаете с цялата информация, моля отворете прикачените файлове в секция Документи /в ляво/.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.