ПРОЕКТИ

FEED-CODE, проект по Седма рамкова програма на ЕС

сеп. 26, 2013

Уеб сайт на проекта : www.feedcode-project.eu .

На 10 и 11 януари 2013 г. се проведе първата среща по проекта „Инструмент за сертифициране на фуражите и процедури гарантиращи качеството на месото и млечни продукти чрез автоматичен, лесен и бърз метод за ДНК баркод, въз основа на тубулина-полиморфизъм (TBP)”.

За да бъде изпълнен проекта се сформира консорциум от 11 представители и те са, както следва:

Асоциация на месопреработвателите в БЪЛГАРИЯ, Асоциация на месопреработвателите в РУМЪНИЯ, Европейска асоциация на младите фермери -БЕЛГИЯ, Консорциум на регионалните производители на пармезан – ИТАЛИЯ, Agricoltura è Vita -ИТАЛИЯ, FAI Farms Ltd ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Mediterranea Biotech S.r.l. ИТАЛИЯ, Labor S.r.l. – ИТАЛИЯ, Consiglio Nazionale Delle Ricerche- ИТАЛИЯ, Universidade De Evora – ПОРТУГАЛИЯ и Teknologisk Institutt As – НОРВЕГИЯ.

Срок на изпълнение: 2012 – 2015

Страни по проекта: Многонационален

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.