Новини

Бизнес форум „Българската хранително-вкусова промишленост – традиции, качество и възможности за партньорство“

окт. 8, 2013

На 8 октомври 2013 г., в зала „RheinSaal“ на изложбения комплекс Koeln Messe, Кьолн, Германия, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) провежда бизнес форум „Българската хранително-вкусова промишленост – традиции, качество и възможности за партньорство“.

Събитието бе открито от г-жа Анна Янева, заместник-министър на икономиката и енергетиката, и г-н Бюрхан Абазов, заместник-министър на земеделието и храните, а бизнесът беше презентиран от д-р Светла Чамова, председател на УС на СХП и изп. Директор на АМБ и от г-н Ламбрев – председател на УС на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

В приветственото слово към участниците на форума заместник-министър Янева подчерта, че България е атрактивна като инвестиционна цел, перспективен пазар и надежден доставчик, което я прави ценен партньор. Данъчният и инвестиционен режим, в съчетание с наличието на квалифицирана работна ръка и най-ниските оперативни разходи в Европа, ни нарежда сред най-добрите дeстинации за инвестиции, допълни тя.

Бизнес форумът се провежда в рамките на най-големия Международен панаир за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2013, на който своята продукция представят 37 български производители на два щанда с обща изложбена площ от 352 кв.м. Българските фирми представят богата гама хранителни продукти и напитки – млечни и месни продукти, замразени плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, безалкохолни напитки и вино, захарни, сладкарски изделия, биологични продукти.

За представителите на другите 15 български компании Агенцията организира търговска мисия с посещение на панаира и провеждане на двустранни срещи на място с немските партньори. Вчера нашите бизнесмени посетиха централния офис на концерна REWE Group в гр. Кьолн, където се запознаха с възможностите за осъществяване на сътрудничество с цел разпространение на техните продукти във веригите и магазините на обединението.

Двамата заместник-министри посетиха българския национален щанд и проведоха индивидуални разговори с всяка от фирмите изложители. Те се запознаха с дейността и проблемите, пред които са изправени производителите, обсъдиха възможностите за развитие и подобряване на политиките за насърчаване на малкия и среден бизнес в страната.

Националното участие на българските предприятия в международния панаир и търговската мисия се организират по проект № BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.

 

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.