Новини

Българската хранителна банка подписa партньорски споразумения

мар. 16, 2012

Организацията ще работи като свързващо звено между хранителната индустрия и социалните организации,за да увеличи многократно достъпа до хранително подпомагане в България.

Българска хранителна банка (БХБ), учредена наскоро от 9 стопански и нестопански организации, сключи дългосрочни споразумения за партньорство с Българска aгенция по безопасност на храните и Societe Generale Експресбанк. Подписаните споразумения ще подпомогнат развитието на БХБ, която се регистрира официално с подкрепата на над 30 водещи компании, държавни и неправителствени организации.

Нестопанската и юридически самостоятелна организация е създадена с мисия да осигурява дългосрочно и целогодишно хранително подпомагане чрез модела “хранителна банка” на база на стандарти и добри практики на ефективно работещи хранителни банки в близо 50 страни. БХБ е първата организация в България, създадена специално, за да развива професионално инфраструктура и капацитет за ефективно и системно хранително подпомагане в широк мащаб чрез мобилизиране на дарени ресурси.

БХБ ще работи за набирането на дарена годна и здравословна за потребление храна от търговци, дистрибутори, производители чрез система, гарантираща правилно съхранение, контрол, транспортиране и отчетност. Храната ще се предоставя на организации с работещи програми за хранене, за да достига паралелно до повече хора, които имат нужда от безвъзмездна подкрепа за пълноценно хранене.

Основната задача на БХБ ще бъде да достига и договаря дарения на хранителни продукти, да осигурява съхранението им, да контролира качеството им и да съдейства през всички фази на достигането на дарената храна до хората в нужда.  Българска хранителна банка ще стартира работата си в София, но планира и ще търси ресурси и възможности за създаване на инфраструктура в цялата страна.

“Основната дългосрочна цел, която БХБ си поставя, е да се развие като устойчива система за хранително подпомагане и до 2018 г. да осигурява подпомагане, достигащо системно до 300 000 човека. Реалното стартиране и развитие в оптимален мащаб на дейността на БХБ зависи от осигуряването на инфраструктура, наличие на финансови ресурси и наличие на организации, които могат ежеднеивно да организират предоставянето на храна“, обяви днес изпълнителният директор на БХБ Марина Бракалова. Председателят на УС на БХБ Антоан Колет допълни: “За да заработи ефективно БХБ се нуждае и от подкрепяща законодателна среда, която стимулира даряването на храна. В дискусии с Министерството на земеделието и Министерството на финансите срещаме разбиране, очакваме това да продължи и с реални предложения за промени.“

Обществото ни трябва да използва наличните си ресурси и да намали пропастта между произведените храни, които се разхищават, и хората, които реално се нуждаят от тях, споделиха учредителите на организацията – Асоциацията на месопреработвателите в България, ФОРА – Фондация за общностно развитие, „БГМеню”, „Белла България”, „Био България”, „Крафт фуудс България”, „Нетера”, “Пикадили” и „Тандем”. Организацията си поставя за цел да стане един от ефективните национални инструмента за ограничаване на глада в България, както и за намаляване на ненужното разхищаване на храна.

Дейността на БХБ ще се развива на база на възможностите и нуждите в България, ползвайки обаче опит от работеши над 240 банки в света. Организацията ще се сертифицира от Европейската федерация на хранителните банки и Глобалната мрежа за хранително банкиране по отношение прилагането на всички действащи стандарти.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.