МЕДИИТЕ ЗА НАС

20 години АМБ – равносметка за успехите!

ян. 10, 2014

Източник: AGRO TV.

Само 5 години след разделителната 1989 г. месопреработвателите вече са обединени в Асоциация. Само 5 години след разделителната 1989 г. месопреработвателите вече са обединени в Асоциация. Юбилейният празник няма как да не върне основателите 20 години назад, към твърде любопитното поставяне на темелите.

Асоциацията винаги – съвсем прагматично, е следвала интересите на своите членове. Нейни експерти участват в написването на множество наръчници с информация – за внедряване на ситемата ХАСЕП, за етикетирането, за необходимите европейски изисквания към бранша.

Пак тя става автор на концепцията за изложението Месомания, което скоро ще навърши 20 години.

Вижте видеото …

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.