Новини

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „БИЗНЕСЪТ ИНФОРМИРА-ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИЗБИРА“

фев. 14, 2019

През 2019 година по случай 25 години Асоциация на месопреработвателите в България, ще организираме поредица от събития.
Първото е по време на изложението ФУДТЕХ в гр. Пловдив.

На 21 февруари 2019 г. от 12.30 ч. в зала «ПРЕСКЛУБ», Пловдив съвместно с неправителствени организации от хранителната и питейна индустрия
ще се проведе дискусионен форум на тема „БИЗНЕСЪТ ИНФОРМИРА-ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИЗБИРА“.

Целта е да се проведе дискусия защо да изберем суровини и храни, произведени в България, стандарти за храни, иновативни технологии, защо потребителите трябва да знаят кой е производителя на храната, която купува и т.н.

Форумът е насочен към фирми от хранителната индустрия, контролни и регулаторни органи, преподаватели във висши училища и професионални гимназии, студенти и медии.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.