Новини

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АМБ

юни 26, 2022

На 16 юни 2022 г. от 11.30 ч. в зала А на Българска търговско-промишлена палата, София, ул. „Искър“ № 9 се проведе Редовното годишно общо отчетно-изборно събрание на АМБ. Съгласно промяна в Устава на Асоциацията от 2019 г. всички членове (и месопреработватели и съпътстващи дейности) участваха в Общото събрание с право на глас и избраха следните ръководни органи на АМБ за следващите три години:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. АТАНАС УРДЖАНОВ, „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД – Председател
2. АНТОН КОСТАДИНОВ – „САМИ М“ ЕООД
3. ДИМИТЪР МАДЖАРОВ -„ДИМИТЪР МАДЖАРОВ 2″ ЕООД
4. КИРИЛ ВЪТЕВ – „ТАНДЕМ В“ ООД
5. ЛЮБОМИР ЛОЗАНОВ – „ПИЛКО БС“ ЕООД
6. МИРА АНДОНОВА-РАДОВАНОВА – „ЕКО МЕС“ ЕООД
7. НИКОЛАЙ ЧОРБАДЖИЙСКИ – „МЕС КО“ ЕООД
8. СПИРИДОН СПИРОВ – „СВЕ ФЛЕКС“ ЕООД
9. ЦВЕТАН ИЛИЕВ – „БОНИ ХОЛДИНГ“ АД

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

ЛЕОНИДА ХАРАЛАНОВА – „МИКРОАРТ 7″ ООД – Председател
ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ – „БОБАЛ БОЯДЖИЕВ“ ЕООД
МАНОЛ СЛАВЧЕВ – „ДЕЛИКАТЕС 2″- ООД

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА:

1. ИЛОНКА АВРАМОВА – „ГАЛА Н“ ЕООД – Председател
2. АНЕЛИЯ НЕДЕВА – „ВЛАНЕЛ“ ООД
3. ТРИФОН ФИЛИПОВ – „МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.