Новини

Кампанията „EU Open for Business“

авг. 26, 2017

На 18 септември 2017 г. Европейската комисия (ГД „РАСТЕЖ“) съвместно с Enterprise Europe Network (EEN) слага началото на
кампанията EU Open for Business.

Тази кампания цели да информира собствениците на МСП, особено на новосъздадени предприятия и предприятия във фаза на растеж, за възможностите, които предлага единният европейски пазар. Кампанията ги насочва към определени услуги, предоставяни от Европейския съюз, за да им помогне да намерят:

• Финансова подкрепа

• Бизнес партньори

• Нови клиенти

Това ръководство обяснява ползите от участието в кампанията, разяснява наличните материали и дава указания как да се използват.

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.