За нас
Начало | За нас
ЧЛЕНСТВО

Членството в международни организации
Асоциацията на месопреработвателите в България е член на две европейски асоциации:

  • Европейската асоциация на месопреработвателите - CLITRAVI
    АМБ е член на CLITRAVI от 1998 г.
  • Съюз на търговците на живи животни и месо от ЕС - UECBV
    АМБ е член на UECBV от 2004 г

 

Членството на АМБ в организации в България