За нас
Начало | За нас
ИЗДАНИЯ НА АМБ

     

БЮЛЕТИНИ ЗА МЕСОТО

С всички издадени от асоциацията БЮЛЕТИНИ, може да се запознаете  ТУК ...

СБОРНИЦИ С ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ РЕЦЕПТУРИ И ТЕХНОЛОГИИ:  

 • Луканки и суджуци - 10 лв.
 • Салами полутрайни и трайни варено-пушени - 10 лв.
 • Салами полутрайни и трайни сурово-сушени и сурово сушени и пушени - 10 лв.
 • Колбаси варени и варено-пушени - 10 лв.
 • Деликатеси от нераздробено месо - 12 лв.
 • Сурови месни продукти от раздробено и нераздробено месо - 10 лв.
 • Субпродуктови колбаси и саздърми - 10 лв.
 • Диетични месни продукти - 10 лв.
 • Продукти от птиче месо - 12 лв.
 • Консерви месни и месо-растителни - 12 лв.
 • Шунки варени, варено-пушени и сурово-сушени - 12 лв.

 

    ДРУГИ ИЗДАНИЯ:

 • Примерни Указанияза прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/775 на Комисията от 28 май 2018 г.за предоставянето на информация на потребителите по отношение направилата за посочваненастраната на произход или мястото на произходна основната съставка намесни продукти - 12 лв.
 • РЪКОВОДСТВО "Сензорен анализ на месо, яйца, риба и продукти от тях, месни и рибни консерви" - 24 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за етикетиране на хранителната стойност на месни продукти - 18 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за етикетиране на месо и месни продукти - 18 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за добри практики (ДПП) - 30 лв.
 • РЪКОВОДСТВО за практическо разработване на НАССР планове за малки предприятия от месната индустрия.
 • ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за вътрешна проследяемост в предприятия от месната индустрия - 15 лв.
 • НАРЪЧНИК за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР ) в предприятията за добив и преработка на месо.
 • НАРЪЧНИК на технолога в месопреработвателното предприятие - 24 лв.
 • Технология на функционалните и специални месни и рибни продукти - 32 лв.
 • Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост - 24 лв.
 • КАТАЛОГ свинско и говеждо месо - 24 лв.
 • Плакат разфасовки свинско месо - 12 лв.
 • Плакат разфасовки говеждо месо - 12 лв.
 • Плакат разфасовки пилешко месо - 12 лв.
 • Плакат разфасовки пуешко месо - 12 лв.
 • КАТАЛОГ на членовете на АМБ - 15 лв.

 
Изданията, които са в наличност, може да закупите от офиса на АМБ или чрез куриери.