За нас
Начало | За нас
ДЕЙНОСТИ

Предметът на дейност на АМБ е определен от Чл.6. от ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ от Устава на АМБ, който гласи:


Асоциацията извършва следните дейности
:

  • събира, обобщава и предоставя на своите членове стопанска и друга информация,

  • съдейства на своите членове за развитието на тяхната дейност чрез изготвянето на правни, икономически анализи и консултации, експертни оценки, инженерингови и информационни услуги, маркетингови проучвания, обучение на кадри, информационно обслужване чрез печатни издания,

  • организира и провежда панаири и изложения

  • и други дейности в съответствие с целите си.