Актуално
Начало | Актуално
ЗЕЛЕНА КНИГА "Относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа"

Зелена книга "Относно нелоялните търговски практики по веригата за  доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа".

Брюксел, 31.1.2013 г.
COM(2013) 37 final

(текст от значение за ЕИП)

За да видите цялото съдържание на ЗЕЛЕНАТА КНИГА, моля  отворете прикачения файл ...