Актуално
Начало | Актуално
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Оценка на въздействието на Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗЗК има, и тя беше представена на среща в МИЕ!

Твърдението, което се разпространява в медиите и е основен мотив за ветото на Президента относно изменение и допълнение на ЗЗК е невярно.


Оценка на въздействието на Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗЗК има, и същата беше представена на среща в МИЕ на 16.03.2012 г.  
Цел на срещата:

Запознаване с извършената оценка на въздействие от Център за оценка на въздействието RIA.BG и дискусия върху разгледаните, анализирани и препоръчани варианти на въздействие. 

(Моля, вижте прикачения документ в секцията в ляво...)


Участници в срещата:


Фондация „Център за оценка на въздействието"/RIA.BG

Тони Димов - председател;

Костадин Стоилов - финансов експерт.

 

Министерски съвет     

Антон Герунов, съветник, Кабинет на Министър-председателя;

Анна Анастасова - съветник в ПК на министъра по УСЕС;

 

Министерство на земеделието и храните

Мариана Маринова - началник отдел, дирекция „Стратегическо планиране";

Радостка Савова - началник отдел, дирекция „ДПР".

 

Комисия за защита на конкуренцията

Дарин Станков - директор „Антитръст и концентрации";

Кирил Пангелов - директор „Правни анализи и политика на конкуренцията" .

 

Комисия за защита на потребителите:

Илияна Цолова - директор „АПО";

Десислава Захариева - началник отдел „ПНОЧР".

 

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Едуард Стойчев, председател на ДКСБТ.

 

Столична община:

Милена Баракова - началник отдел „Данъци, такси, защита на потребителите", дирекция „Икономическа и социална политика"

 

Българска стопанска камара

Тодор Бозвелиев - експерт;

Наталия Бобева - главен юрисконсулт;

 

Българска търговско-промишлена палата

Васил Тодоров - главен секретар

Александър Димитров - началник отдел „Икономически анализи и политика"

 

МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД

Емилиян Абаджиев - Генерален директор;

Ангел Драгинов - юрисконсулт;

Елена Симеонова - мениджър „Корпоративни комуникации".

 

ЛИДЛ България ЕООД и Ко КД

Виктория Станчева - ПР мениджър;

 

Кауфланд България ЕООД и Ко КД

Димитър Спасов - управител;

Христо Петров - търговски директор, управител;

 

Техномаркет/ К енд К Електроникс

Николай Китов - изпълнителен директор;

Теро Пекка Халмари - финансов директор;

Полина Нешева - главен юрисконсулт;

 

КМБ България

Любомира Митева - правен директор;

 

Пикадили ЕАД

Венелин Димитров

 

Билла България ЕООД

Ерик Сухи - управител;

Николай Даскалов - адвокат.

 

ТВ Фантастико

Светослав Гаврилов - търговски директор;

Валентина Стоянова Божева

 

ЦБА

Мариян Петров - управител;

Даниела Георгиева - сътрудник.

 

Промаркет ООД

Митко Христов Самоковски - управител;

 

АМБ

Светла Владимирова Чамова - изпълнителен директор;

 

СППЗ

Антоанета Божинова - изпълнителен директор;

 

БНАЕМПК

Йордан Николов - юрист;

 

БНАЕМПК, Съюз „Произведено в България"

Евгений Иванов - председател, член на Управителния съвет.

 

Съюз на пивоварите в България

Ивана Радомирова, главен секретар;

 

Сдружение за модерна търговия

Добромир Лалев - секретар;

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Димитър Чохаджиев, заместник-министър;

Желяз Енев, За директор на дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия";

Ирена Николова, държавен експерт, отдел „Бизнес среда", дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия";

Анна Дончева, старши експерт, отдел „Секторни анализи", дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия";

Велина Димитрова, главен експерт, отдел „Комуникации", дирекция „Връзки с обществеността и протокол";

Петя Пеева, главен експерт, отдел „Секторни анализи", дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия".