Актуално
Начало | Актуално
КРЪГЛА МАСА - БИЗНЕСЪТ

На 8 април 2014 г. се проведе Кръгла маса "Бизнесът", организирана от Софийска търговско-промишлена камара и Търговски вестник.

Тя бе продължение на Академичната кръгла маса "Новата икономика", която се проведе на 18.02.2014 г. Следва провеждане на среща с правителството на 29 април т.г. Така ще завърши пролетната сесия.

Откроените проблеми ще бъдат разгледани отново на есенната сесия. Опитът за системно решаване на проблемите в икономиката включва определяне на същите в отделните браншове.

Идеята на Кръглата маса е тя да се провежда поне два пъти в годината и да се формулират проблемите пред браншовите организации, които да се представят и обсъждат с правителството.

Председателят на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България - Илонка Аврамова взе участие в Кръглата маса с доклад за дейността на АМБ и проблемите в месната индустрия.

ВИЖ ВИДЕО ...


Организаторите изпратиха до асоциацията благодарствено писмо, в което беше отбелязано, че Докладът на асоциацията е предизвикал интерес сред участниците и ще бъде публикуван в книгата на форума.