Актуално
Начало | Актуално
Преминаха и последните два семинара, организирани от АМБ, на тема Етикетиране на храните 14.04.2014

Със семинара в Монтана приключиха поредицата от 5-те семинара,  организирани от АМБ в цялата страна. През 2-та месеца бяха ОБУЧЕНИ 394 СПЕЦИАЛИСТИ - 180 ОТ ФИРМИТЕ, А ОСТАНАЛИТЕ 214 ОТ БАБХ.

Освен от месопреработватели и контролни органи, семинарите  бяха посетени и от представители на млечния бранш, производители на консерви и представители на вериги магазини.

АМБ изказва специални благодарности на проф.д-р Йордан Гогов, д-р Росен Малчев от БАБХ, д-р Лора Пастухова и д-р Галя Костадинова от МЗХ, доц.Веселка Дулева от МЗ.

Дискусионния форум нямаше да бъде толкова интересен, ако в него не участваше най-активно д-р Любомир Кулински -  директор дирекция „Контрол на храните и граничен контрол" БАБХ.

Важността на семинарите пролича и факта, че те бяха открити от:

  • Зам. Министър на земеделието и храните г-н Явор Гечев
  • Изпълнителен Директор на БАБХ - проф. Пламен Моллов
  • Председателя на АМБ - г-жа Илонка Аврамова
  • Директор Дирекция „Контрол на храните и граничен контрол" БАБХ-д-р Любомир Кулински
  • Директор Дирекция Здравеопазване на животните и безопасност на храните  МЗХ - д-р Костадин Гойгаджиев.


Агенцията по безопасност на храните и МЗХ са добър партньор на Асоциация на месопреработвателите в България. Съвместната ни работа е доказателство, че само Ръка за ръка може да се постига успех, защото отговорността към потребителите  е „СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ".