Актуално
Начало | Актуално
На 10 и 11 април, в гр. Монтана ще се проведе последният регионален семинар за етикетиране на храните 08.04.2014

Семинарът е само за фирми и контролни органи от региони: Видин, Враца, Монтана.

Място на провеждане:

ГР. МОНТАНА, ПАРК ХОТЕЛ "ЖИТОМИР

ПРОГРАМА

 

ЧЕТВЪРТЪК, 10 април 2014 г.

12.30  -Регистрация

12.45 - Добре дошли от д-р Св. Чамова, изп. директор АМБ

13.00 - Поздравителен адрес към участниците от Проф. Пламен Моллов - изп. директор на БАБХ или д-р Любомир Кулински - директор дирекция "Контрол на храните и граничен контрол", БАБХ

13.15 - Новите аспекти за етикетиране на храните във връзка с влизане в сила на Регламент 1169/2011, Лектор: д-р Галя Костадинова - началник отдел и Лора Пастухова - гл. експерт, отдел "Безопасност на храните" - дирекция ЗЖБХ, МЗХ

13.45 - Специфични изисквания към етикетиране на месо и месни продукти, Лектор: Проф. д-р Йордан Гогов - Експертен съвет на АМБ

14.45 - Кафе пауза

15.15 - Срокове за въвеждане на изискванията към етикетиране на храните и контрол, Лектор: д-р Росен Малчев - дирекция "Контрол на храните" ЦУ на БАБХ

15.40 - Дискусионен панел върху етикети на фирми участнички в семинара

16.40 - Разпределяне на участниците по Работа по групи за изготвяне на етикети.

17.30 - Закриване на първия ден


ПЕТЪК, 11 април 2014 г.

9.00 - Работа по групи

9.30 - Обмен на информация между участващите фирми, представяне на изготвените етикети от представители на различните групи. Води д-р Диляна Попова - гл. експерт в АМБ и д-р Р. Малчев, БАБХ.

10.30 - Валидиране на етикети - Представител на фирма "Интертек"

10.50 - Кафе пауза

11.00 - Кръгла маса - въпроси към лекторите проф. Й. Гогов, д-р Л. Кулински, д-р Г. Костадинова, д-р Л. Пастухова, д-р Р. Малчев и д-р Д.Попова. Води д-р Светла Чамова

13.30-  Закриване на семинара