Актуално
Начало | Актуално
Успешно премина и вторият семинар за етикетирането на храните в Стара Загора 19.03.2014

Проф. ПЛАМЕН МОЛЛОВ изп. директор на БАБХ откри втория семинар на АМБ на тема „Етикетиране на храните - по-добра информация за потребителите".


73 представители от фирми и контролни органи от регионите Ст. Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково взеха участие в семинара, който се проведе в Стара Загора на 13 и14 март 2014 г


Присъстващите бяха поздравени от Проф. ПЛАМЕН МОЛЛОВ изп. директор на БАБХ.


В своето приветствие към участниците в семинара той изрази своето задоволство от организацията на мероприятието, от идеята да се съберат на едно място производители, преработватели и контролни органи, които да обсъдят заедно актуалните проблеми по етикетиране на продуктите и предстоящото прилагане на регламент 1169/2011.


В изказването си проф. Моллов подчерта, че „...Създаването на доверие между пазарните партньори - доставчици, потребители и компетентни органи е главната задача на системата за официален контрол и е в основата на съществуването на Единния европейски пазар. За да се съхрани доверието в нейната ефективност, системата се основава на реализирането на три много важни принципи на контрола - официално признаване на компетентността, гарантиране на независимостта и разпределяне на отговорностите."


Проф. Моллов изтъкна значението на етикета и процедурата по етикетиране, които се явяват „врата" където се срещат интересите на доставчиците, производителите, търговците, потребителите и контролните органи. Той каза „Безспорен факт е, че етикетирането на храните е особено важен момент от технологията, своеобразен език на който „разговарят" доставчикът и потребителят, за да постигнат съгласие относно качеството на продуктите."


Д-р Любомир Кулински
- директор дирекция „Контрол на храните и граничен контрол", БАБХ  изказа своето задоволство от първия семинар във Велико Търново, на който беше намерен общ език между производители и контролни органи при обсъждане на  конкретните въпроси по етикетирането.


Водещите лектори представиха актуалното законодателството за етикетиране на храните, новите аспекти във връзка с прилагане на Регламент 1169/2011. Специално внимание беше отделено на Специфичните изисквания към етикетиране на месо и месни продукти и сроковете за въвеждането им.


На участниците беше дадена възможност за практическо участие за изработване на етикети за конкретни асортименти. Представителите на фирмите презентираха разработките на групите, след което се проведе общо обсъждане с коментар по възникналите въпроси от другите участниците и експертите. Дискусията върху разработените етикети, както и при взети от търговската мрежа етикети протече при изключително голям интерес, което наложи семинара да бъде удължен с един час.