Актуално
Начало | Актуално
Успешно премина първият семинар Етикетиране на храните - по-добра информация за потребителите 28.02.2014

Първият семинар ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕ - ПО-ДОБРА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  премина при огромен интерес.

Той се проведе в ИНТЕР ХОТЕЛ „ВЕЛИКО ТЪРНОВО”, гр. В. ТЪРНОВО на 26 – 27 февруари 2014 г.

96 представители от фирми и контролни органи от регионите В. Търново, Добрич, Силистра, Търговище, Варна, Шумен, Разград, Ловеч, Габрово, Русе и Плевен присъстваха на форума.

Присъстващите бяха поздравени от името на проф. Моллов от д-р Кулински.

Водещите лектори представиха актуалното законодателството за етикетиране на храните, новите аспекти за етикетиране на храните във връзка с влизане в сила на Регламент 1169/2011.

Специално внимание беше отделено на Специфичните изисквания към етикетиране на месо и месни продукти и сроковете за въвеждане на изискванията към етикетиране на храните и контрол.

Най-голям интерес предизвика Дискусионния панел, а на Кръгла маса лекторите и представителите на БАБХ едва смогваха да отговарят на въпросите на аудиторията.

На участниците в семинара беше дадена възможност и да изработят по групи етикети, да ги представят и дискутират с другите участници в семинара.