Актуално
Начало | Актуално
Нов ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ поискаха браншови организации на среща в БСК с директора на БАБХ 19.11.2013

Аз съм един от вас” – така проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), се обърна към представителите на браншовите организации в хранителната и питейната индустрия в България на неформална среща, организирана от Българската стопанска камара. Проф. Моллов подчерта, че за него най-важно е да работи съвместно с хранителната индустрия, разчита на оперативност и публична подкрепа от страна на браншовите организации, защото това е единственият път за постигане на добри резултати по отношение на качеството на храните.


Участниците в дискусията изразиха становища и своята подкрепа за приоритетите, посочени от Проф. Моллов:

  • Приемане на нов Закон за храните, който нормативно да гарантира модернизирането на БАБХ и ефективното изпълнение на контрола върху качеството. Проф. Моллов отправи молба към представителите на професионалните организации да представят своите конкретни и детайлни предложения за подобряване на нормативната база на дейността им;
  • Концепцията за развитие на БАБХ да е основана на съгласуван контрол със съответните производители, защото това е единственият вариант за осъществяване на качествен контрол на храните;
  • Постигане на една от основните цели пред БАБХ – изсветляване на пазара на храните. Реалният контрол на качеството на храните ще извади от пазара съществуващите паралелни субекти и техните съмнителни продукти;
  • Центърът на контролната дейност на БАБХ да се измести главно към производителите, защото това е единствената алтернатива и доказано ефективна практика.

 

Браншовите организации представиха съвместно изготвен списък с проблемите на сектора. Те единодушно се обявиха за намаляване на сивата икономика и лобизма в бранша.

Необходим е нов и действително работещ Закон за храните, а не такъв който да насърчава сивата икономика. С новия закон трябва да се противодейства на лобизма. Нужно е, също така, да се изяснят въпросите за лабораторния контрол“, каза Светла Чамова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България. Тя призова за повече чуваемост от страна на администрацията към бизнеса в сектора и благодари на проф. Моллов за проявената готовност за диалог.


Подкрепа на идеята за нов Закон за храните и спиране на лобистките практики изрази и Мариана Кукушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България. “Кой и как контролира пристигането на закуски в детските градини? Всички сме ставали свидетели на закуски, които са на задната седалка на колата. Подобни практики трябва да се спрат”, каза Мариана Кукушева.


В заключение проф. Моллов подчерта, че за него съвместната работа с браншовите организации е най-важна – в негово лице имат партньор, който разчита на тяхната оперативност и публична подкрепа. Сега е моментът за истинска промяна и затова е важно да обединят усилията си, за да я постигнат. "Предстои да се проведат още срещи с професионалните организации, в които детайлно да се разгледат проблемите в съответния бранш", обеща проф. Моллов.