Актуално
Начало | Актуално
КРЪГЛА МАСА на тема: "Новите изисквания за етикетиране на месо и месни продукти - предизвикателство за бизнеса и потребителите". 09.09.2014

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Асоциация на месопреработвателите в България (АМБ) организира КРЪГЛА МАСА на тема:
"НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ".

Кръглата маса ще се проведе на 26 и 27 септември 2014 г. в ХОТЕЛ „РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ", гр. Правец.


Ще имате възможност да дискутирате с водещите специалисти в областта на етикетиране на храните и контролните органи по въпроси, свързани с прилагането на Регламент 1169/2011 г. Ще ви представим „Практическо ръководство за етикетиране на месо и месни продукти", което беше изготвено от АМБ след регионалните семинари, проведени през периода февруари-март 2014 г.

Участието в кръглата маса Ви дава възможност да представите проектите си на нови етикети за коментари и дискусии. Всеки, който желае да презентира фирмени етикети, трябва да заяви това предварително в офиса на АМБ, за да бъде включен в програмата. Фирми, които вече са изготвили новите етикети или проекти на етикети могат да ги изпратят предварително в офиса на АМБ, за да ги представим за дискусии по време на кръглата маса.


Очакваме да проявите активност, тъй като това е възможност да изпълните изискванията, които ще се прилагат от 13 декември 2014  г.


Таксата за участие в кръглата маса е:

  • за членове на АМБ - 120 лева без ДДС за 1 човек /144 лв. с ДДС/, а за всеки следващ от фирмата ½ такса.
  • за нечленове на АМБ - 180 лева без ДДС за 1 човек /216 лв. с ДДС/, а за всеки следващ от фирмата ½ такса.

 

Таксата се превежда по Банков път или в брой преди започване на семинара.

Сметка: IBAN: BG31RZBB 9155 1066 0327 15, BIC: RZBBBGSF


* Таксата включва Ръководство за етикетиране, кафе-паузи и официална вечеря по случай 20 години АМБ. Нощувката е за сметка на всеки участник /преференциална цена в РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ - единична стая: 99 лв. с ДДС, двойна стая: 158 лв. с ДДС, къщичка с три спални за 3 души - 250 лв. с ДДС/, която се заплаща на рецепцията на хотела.


Очакваме всички желаещи да участват в кръглата маса, да изпратят попълнените регистрационни карти до 15 септември 2014 г.


За повече информация, може да се свържете с д-р Диляна Попова, главен експерт ветеринарно законодателство към АМБ на тел. 0899 88 56 64.


Оставам на Ваше разположение и Ви очакваме,


Д-Р СВЕТЛА ЧАМОВА

Изп. директор на АМБ


Приложения:


1. Програма

2. Регистрационен формуляр


(Моля, вижте прикачените файлове в секция Документи в лявата част на страницата)