Актуално
Начало | Актуално
Първа конференция под надслов ДОБРАТА ХРАНА Е СИЛА 30.09.2013

На 29 септември (неделя) в аулата на Софийски университет “Св. Климент Охридски” се проведе първата конференция под надслов “Добрата храна е сила”, организирана от фирма “Тандем” по повод 20 години от създаването им.

На конференцията присъстваха представители на отговорни държавни институции, научни среди, потребителски организации, производители и търговци, които имаха възможността да изразят позицията си по теми, вълнуващи широката общественост – изискванията за безопасност и качество при производството на храни и умението ни да живеем и да се храним балансирано.

За участниците конференцията се превърна в споделена кауза отстояване правото на потребителя да консумира добра и качествена храна, която е важен фактор за здраве и пълноценен живот.

Наред с останалите теми се обсъди и нуждата от усилия за недопускане тенденциите към все по-ниски цени да отнемат от хранителната стойност на продуктите.

Предвижда се конференцията да се провежда ежегодно, в отговор на най-горещите въпроси, свързани с правото на българския потребител за информиран избор на качествени хранителни продукти.