Актуално
Начало | Актуално
Изпратена е НОТИФИКАЦИЯ относно проект на наредба за специфичните изисквания при производството и транспортирането на храни от животински произход 05.09.2013

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите" и Министерство на земеделието и храните изпратиха

НОТИФИКАЦИЯ 
относно:

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ, ТЯХНОТО ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА

За да се запознаете с цялата информация, моля отворете прикачените файлове в секция Документи /в ляво/.