Актуално
Начало | Актуално
Публикувана е Наредбата за изменение на Наредба № 15 от 2002 г. 22.08.2013

Публикувана е
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРОМАТИЗАНТИ В ХРАНИТЕ
  (ДВ, БР. 70 ОТ 2002 Г.),
Издадена от Министерството на здравеопазванетор и Обн. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013 г.

Цялото съдържание на наредбата, може да видите ТУК ...