Актуално
Начало | Актуално
Отговор от БАБХ относно смивки от транспорти средства в кланиците 10.09.2020

През м.април и м.септември 2020 г. са изпратени 2 писма до БАБХ относно Заповед №РД 11-81/09.01.2020 г., с която бизнес операторите в месодобивни предприятия се задължават да вземат смивки от транспортните средства за доказване ефективността на дезинфекция във връзка със заболяването африканска чума по свинете (АЧС). Изпратени са две писма 2020 г. За съжаление отговорът е, че ще продължи прилагането на заповедта.