Актуално
Начало | Актуално
ПГХВТ "Проф.д-р Георги Павлов" - София 28.05.2021

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „Проф. д-р Георги Павлов" София   Училището повече от 60 години подготвя кадри за хранително-вкусовата промишленост!   Прием за учебната 2021-2022 г. Специалност:  Производство на месо, месни продукти и риба. Историята на специалността датира от 1951 година, когато се създава Техникум по месо и месни продукти. Това е първото училище в страната от този вид.  УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:  Учебни занятия на 1 смяна; Защитени специалности, които са търсени от работодателите; Изцяло обновени и модерни класни стаи, кабинетна система, лаборатория по професията, физкултурен салон, фитнес и комбинирано спортно игрище; Практика в реални производствени условия във водещи фирми.   https://pghvt-gpavlov.org/