Актуално
Начало | Актуално
Месопреработватели: Удължаването на срока за преструктуриране създаде напрежение в бранша

АМБ подпомага фирмите при въвеждане на новото законодателство за сектор "Месо".

Ролята на браншовите организации е да подпомагат връзката между държавната администрация и производителите. Това каза д-р Светла Чамова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) по време на открития днес Втори форум "Български бизнес дни" с основна тема "Привеждане на българските фирми в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС". Организатор на събитието, което се провежда с медийното партньорство на Econ.bg, е образователен бизнес център "Хермес".


По време на форума бяха дискутирани проблемите на българските фирми в сферата на хранително-вкусовата промишленост. По думите на г-жа Чамова, основните проблеми в бранша не са в предприятията, а в неясната и непоследователна политика на държавата в областта. Представители на браншовите организации научават от Европейската комисия за промени в нашата нормативна уредба. Удължаването на срока за преструктуриране на предприятията в сектор "Месо" всъщност доведоха до огромно напрежение в бранша и обезсмислиха всички проверки, извършени до сега. По отношение на проверките, от АМБ обявиха, че често директивите на ЕС се приемат твърде буквално от контролните органи, предписанията са разнопосочни, а в българското законодателство липсва текст, според който контролните органи да носят отговорност за направени неправилни предписания.


Друг проблем за месопреработвателните предприятия е липсата на суровина. Българското животновъдство не е в състояние да задоволи нуждите на предприятията, а държавата ограничава вноса. Но тази протекционистична политика всъщност не защитава българския производител, а напротив тя създава "черна борса", създава предпоставки за внос на месо с неясен произход.


Д-р Чамова каза още, че от големите предприятия в България, които са в областта на месопреработването, 91 са изградени със средства по програма САПАРД. Техническото им оборудване е на европейско ниво, като дори в много случаи е по-добро. Официално заетите в този бранш са 106 хил. души.


Източник: ECON.BG