Актуално
Начало | Актуално
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АМБ 26.06.2022

На 16 юни 2022 г. от 11.30 ч. в зала А на Българска търговско-промишлена палата, София, ул. „Искър" № 9 се проведе Редовното годишно общо отчетно-изборно събрание на АМБ. Съгласно промяна в Устава на Асоциацията от 2019 г. всички членове (и месопреработватели и съпътстващи дейности) участваха в Общото събрание с право на глас и избраха следните ръководни органи на АМБ за следващите три години:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 

1. АТАНАС УРДЖАНОВ, "БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ" АД - Председател

2. АНТОН КОСТАДИНОВ - „САМИ М" ЕООД

3. ДИМИТЪР МАДЖАРОВ -„ДИМИТЪР МАДЖАРОВ 2" ЕООД

4. КИРИЛ ВЪТЕВ - „ТАНДЕМ В" ООД                    

5. ЛЮБОМИР ЛОЗАНОВ - „ПИЛКО БС" ЕООД

6. МИРА АНДОНОВА-РАДОВАНОВА - „ЕКО МЕС" ЕООД

7. НИКОЛАЙ ЧОРБАДЖИЙСКИ - „МЕС КО" ЕООД 

8. СПИРИДОН СПИРОВ - „СВЕ ФЛЕКС" ЕООД                        

9. ЦВЕТАН ИЛИЕВ - „БОНИ ХОЛДИНГ" АД

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

  1. ЛЕОНИДА ХАРАЛАНОВА - „МИКРОАРТ 7" ООД  - Председател

  2. ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ - „БОБАЛ БОЯДЖИЕВ" ЕООД

  3. МАНОЛ СЛАВЧЕВ - „ДЕЛИКАТЕС 2"- ООД

 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА:

1. ИЛОНКА АВРАМОВА - „ГАЛА Н" ЕООД - Председател

2. АНЕЛИЯ НЕДЕВА - „ВЛАНЕЛ" ООД 

3. ТРИФОН ФИЛИПОВ - „МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД