Актуално
Начало | Актуално
Годишно общо събрание на АМБ 09.06.2023

ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НА АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

И 70 ГОДИНИ КАТЕДРА „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“

 

На 09 юни Университетът по хранителни технологии в гр. Пловдив беше домакин на редовното годишно общо отчетно събрание на Асоциация на месопреработвателите в България. Събранието беше открито от Атанас Урджанов - Председател на УС на АМБ,  който обяви, че за първи път на общо събрание на Асоциацията присъстват двама министри: новоизбраният министър на земеделието и храните г-н Кирил Вътев и г-н Мехмед Дикме – министър на земеделието и горите от 2001 до 2005 г. Г-н Урджанов поздрави от името на Асоциация на месопреработвателите в България и лично от свое име г-н Кирил Вътев с новата му длъжност като министър на земеделието и храните като заяви, че АМБ винаги е била коректен партньор на Министерството на земеделието и храните и вярва, че със своята професионална компетентност и готовност да работи упорито и отдадено, г-н Вътев ще успее да постигне обединяване по агрохранителната верига, за което има пълната подкрепа от членовете на АМБ.

 Министър Вътев поздрави присъстващите делегати на общото събрание, както и екипа на катедра „Технология на месото и рибата“ от Университета по хранителни технологии със 70 годишния им юбилей. „Нищо не се е променило освен многото задачи, каза г-н Вътев. Екипът на министерството е много добър. Важното за всички сектори по агрохранителната верига да се обединим в Българска агрохранителна камара. БАХК да бъде организацията, в която всички Браншови организации по веригата да си поставят проблемите, а не каквато е досегашната практика всеки поотделно да се среща с министъра. Да станем конкурентни на международния пазар и да започнем да изнасяме хранителни продукти, за мен това ще бъден основен приоритет“.

Мехмед Дикме, бивш министър на земеделието и възпитаник на катедра „Технология на месото и рибата“ беше удостоен от АМБ с почетна грамота за съществен принос при модернизиране на предприятията от месната индустрия чрез единственият предприсъединителен инструмент, който директно подготвя страните-кандидатки за прилагане на програми от структурните фондове на ЕС - програмата САПАРД в периода 2001-2005 г. Той пожела спорна работа и успех на всички с думите: „АМБ има голямо значение за бизнеса. Радвам се, че новият министър е от вашите среди и знае какво ще прави. Пожелавам попътен вятър. Също така му пожелавам да се учреди истинска Българска агрохранителна камара. И както говори легендата за Хан Кубрат и снопа пръчки „Заедно можем повече и трябва да се обединяваме“. Единна силна камара.“  

От името на АМБ г-н Урджанов връчи Поздравителен адрес и бронзова статуетка - символ на  мъдростта, знанието и науката на проф. дтн инж. Стефан Драгоев, Ръководител катедра "Технология на месото и рибата" по повод 70 годишния юбилей на катедрата.

 Зам.-ректорът на УХТ, доц. Христо Спасов изрази своята удовлетвореност от добрите контакти на предприятията с университета и благодари за възможностите, които те предоставят на студентите да провеждат своите стажове и да се реализират. Доц. Спасов връчи благодарствени грамоти на фирми, подкрепящи катедрата и УХТ, а на Асоциацията почетен плакет „70 години УХТ“.  

След приключване на деловата част се проведе кръгла маса - дискусия на тема „70 години висше образование в областта на технологията на месото и рибата - иновации, перспективи и предизвикателства".

Студентите от Катедра "Технология на месото и рибата" предложиха за  дегустация богат асортимент от месни продукти, приготвени от тях в производствената база на катедрата.