Актуално
Начало | Актуално
„ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ 2023“ 09.08.2023

По повод 25 години от създаването на Българска служба за акредитация, стартираме нова инициатива „ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ 2023", която ще се проведе през м. август и септември, 2023 г. Базирайки се на доказаната максима, че повишаването на квалификацията и развитието на персонала са от съществено значение за всяка организация, в продължение на всекидневната ни дейност над четвърт век доказахме, че познаването на изискванията за акредитация осигурява добавена стойност както за експертите, обезпечаващи ефективната дейност по акредитация, така и за ефикасно управление и положителни резултати за всеки акредитиран Орган за оценка на съответствието. За да направим възможно правилното тълкуване и прилагане на изискванията за акредитация - международна и национална нормативна рамка, критерии за акредитация, интерпретации и ръководства и правилата за акредитация, ИА БСА стартира организирането на обучения за органи за оценка на съответствието - акредитирани и/или кандидати за акредитация. Инициативата ще допринесе за изпълнение на основни приоритети на националния орган по акредитация на Република България, и ще осигури постигането на: Ø устойчивост на дейността по акредитация; Ø хармонизиране на услугите, предоставяни от акредитираните органи за оценка на съответствието и Ø разширяване на прилагането на акредитирани услуги за оценка на съответствието и тяхното признаване въз основа на многостранни споразумения. Курсовете ще се изпълнят в рамките на м. август и септември 2023г. от доказани експерти във всяка област чрез мрежата от партньорски споразумения на ИА БСА. С графика на курсовете в програмата на Лятната академия по акредитация 2023 за месец август, може да се запознаете тук. Очаквайте скоро и информацията за месец септември!     Екипът на Българска Служба за Акредитация