Актуално
Начало | Актуално
„Тенденции в развитието на хранителната индустрия и опазване на околната среда“ - дискусионен форум 20.02.2020

Вторият дискусионен форум – част от инициативата „Бизнесът информира-потребителят избира“ се проведе на 20 февруари в зала ПРЕС КЛУБ на Международен панаир Пловдив по време на изложението ФУДТЕХ 2020.  Организатори на събитието бяха Асоциацията на месопреработвателите в България, Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци, Съюзът на пивоварите в България (СПБ), Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ), с партньорството на Университета по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив, сп. Progressive и сп. Храната на XXI век.  Повече за форума може да прочетете в прикачения файл.