Актуално
Начало | Актуално
Трети годишен форум "Отговорни производители" на сп. Мениджър

През 2021 г. стремежът на потребителите към здравословен, безопасен и качествен начин на живот неминуемо ще е сред основните двигатели за още трансформации и иновации сред участниците на FMCG & Retail пазара.
Не само връзката „производител - търговец - краен потребител" обаче определя динамиката в сектора. Добрите управленски модели, екологичните стандарти, приносът към икономиката, към пазара на труда и към социалната среда ще са водещите вътрешни и външни движещи сили в стратегиите за устойчив растеж на FMCG и Retail компаниите.
В третото издание на форума „Отговорни производители" на списание „Мениджър" представители на бизнеса, на браншови, институционални и неправителствени организации очертават много по-мащабната картина на влияние, което секторът за бързооборотни стоки има върху икономическата, екологичната и социалната среда в България. Изданието може да видите ТУК:https://www.facebook.com/managerbg/videos/834431117145735/