Актуално
Начало | Актуално
Кампанията "EU Open for Business" 02.11.2017

На 18 септември 2017 г. Европейската комисия (ГД „РАСТЕЖ“) съвместно с Enterprise Europe Network (EEN) слага началото на

кампанията EU Open for Business

Тази кампания цели да информира собствениците на МСП, особено на новосъздадени предприятия и предприятия във фаза на растеж, за възможностите, които предлага единният европейски пазар. Кампанията ги насочва към определени услуги, предоставяни от Европейския съюз, за да им помогне да намерят: 

•  Финансова подкрепа

•  Бизнес партньори

•  Нови клиенти

Това ръководство обяснява ползите от участието в кампанията, разяснява наличните материали и дава указания как да се използват.