Актуално
Начало | Актуално
Среща на АМБ с новия изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев

На 2 юни в БАБХ се проведе среща на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев с представители на АМБ. На срещата присъстваха г-жа Илонка Аврамова - председател на УС, г-н Димитър Маджаров, г-н Николай Чорбаджийски, г-н Кирил Вътев, д-р Светла Чамова и д-р Диляна Попова от АМБ. От страна на БАБХ освен др Илиев присъства и д-р Любомир Кулински – директор на дирекция „Контрол на храните” в ЦУ на БАБХ.

На срещата бяха обсъдени някои актуални проблеми, като:

  • идентификация на животните вкл. и на еднокопитни животни;
  • екарисажи;
  • количеството проби месни продукти, които се вземат от инспекторите за официален контрол;


АМБ постави няколко въпроса:

  • БАБХ да изготвят нов въпросник за извършване на одити на системите за самоконтрол в обектите за производство и търговия с храни (в момента одитите се извършват по въпросник за СУБХ съгласно ISO стандарти);
  • В интернет страницата на БАБХ да се публикува Списък на одиторите, които имат компетенции за извършване на одитите.
  • Да се извършва периодично актуализация на оценката на риска, въз основа на която се определя честотата за извършване на проверки в обектите за производство и търговия с храни.
  • При определяне броя на одиторите и времетраенето на одита да се има предвид големината на обекта, броят на работещите в обекта.


Беше взето решение регулярно да се провеждат регионални срещи на месопреработвателните предприятия с изпълнителния директор на БАБХ, на които да се обсъждат текущи проблеми.  

С биографията д-р Дамян Илиев можете да се запознаете на стр. 4 в  БЮЛЕТИН ЗА МЕСОТО № 11...