Проекти
Начало | Проекти
ПРАЗНИК НА ГОРНООРЯХОВСКИЯ СУДЖУК 2018

ОТ 8 ДО 10 ЮНИ 2018 Г. В ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

СЕ ПРОВЕЖДА

ХІІ-Я ПРАЗНИК НА ГОРНООРЯХОВСКИЯ СУДЖУК 

 

 

Той се организира от Асоциацията на месопреработвателите в България с финансовата подкрепа на МЗХГ и ДФ „Земеделие" и с активното участие на Община Горна Оряховица.

В празника ще вземат участие фирмите "Р.А.-03-БОБИ" ООД, "РОДОПА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 96" ЕООД и"СТЕФАНОВ - И.СТЕФАНОВ 04" ЕООД,

които единствени в страната имат право да произвеждат горнооряховски суджук.

Всяка година Празникът събира все повече почитатели на местния деликатес не само от региона, а и от цялата страна. Горнооряховският суджук е първият български продукт, вписан в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитени географски указания.

В Историческия музей се намира единствената в България експозиция „Горнооряховски суджук", която разказва историята на този деликатес - запазена марка на града. Тя проследява развитието в производството на суджука от самото начало до днес.