ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА

АСОЦИАЦИЯ НА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ)

е доброволна организация с идеална цел. Основана е през месец юли 1994 г. в град Велико Търново от 34 фирми-учредителки.

Асоциацията е създадена с финансовата и организационна подкрепа на американската организация ACDI/VOCA.

Една от основните цели на Асоциацията е да защитава законните интереси на своите членове, да им бъде полезна като съдейства за решаването на общите им и частни проблеми, базирайки се на тяхната равнопоставеност.

 

Новини

Актуални, новини и събития в месопреработвателната индустрия.

Бюлетин 2021

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

Бюлетин 2022

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

Бюлетин 2023

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

Бюлетин 2024

Издание на Асоциацията на месопреработвателите в България, основано през 1996 г.

Multivac
Mesni produkti
Multivac
Mesni produkti

ПАРТНьори

Атанас Урджанов - председател на управителния съвет на АМБ

 

Атанас Урджанов е роден на 02.12.1972 г.
Икономист по образование с почти 20-годишен опит в областта на месопреработката.
От 2010 г. е член на Контролния съвет на АМБ и негов председател, а от 2013 г. е член на Управителния съвет на асоциацията.
Опитът в областта на месопреработката развива основно в хранителния холдинг “Белла България”, където работи и до момента.
Притежава лидерски и мениджърски умения. С опит в областта на управление и международен маркетинг, икономика, управление на финансите и инвестициите, проучване на пазара, управление на персонала, съвременни информационни технологии, работа в екип, управление на проекти.